چهارشنبه, 2 بهمن 1398
عنوان : آگهی مزایده عمومی فروش اموال مازاد شركت‌های تابعه شستا
کد خبر : ۱۹۷۶
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ 
ساعت : ۹:۲۷:۱۸

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰


شرکت سهامی عام سیمان بهبهان

5.1.0.0
V5.1.0.0