چهارشنبه, 2 بهمن 1398
عنوان : كسب تندیس بلورین استاندارد منابع انسانی توسط شركت سیمان بهبهان
کد خبر : ۱۹۷۹
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ 
ساعت : ۱۷:۱۳:۵۴

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰


شرکت سهامی عام سیمان بهبهان

5.1.0.0
V5.1.0.0