چهارشنبه, 2 مهر 1399
رو عنوان : مدیرعامل هلدینگ سیمان تامین در گفت‌وگو با خبرنگاران مطرح کرد
عنوان : غول سیمانی پشت اتاق شیشه ای
کد خبر : ۲۰۳۱
تاريخ :
 ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ 
ساعت : ۱۵:۴۲:۱۸

شرکت سهامی عام سیمان بهبهان

5.1.0.0
V5.1.0.0