يکشنبه, 3 بهمن 1400
مشخصات عمومی
کد: 2327 نوع فراخوان: مناقصه
عنوان: تمدید مناقصه اجاره وسائط نقلیه وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: بازرگانی اسناد فراخوان: دانلود فایل
متن:
توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1396/12/16 مهلت دریافت اسناد: 1396/12/23
مهلت تحويل پیشنهادات: 1396/12/23 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1396/12/23
تاریخ انقضاء: 1396/12/23
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   

شرکت سهامی عام سیمان بهبهان

5.1.0.0
V5.1.0.0