جمعه, 13 تير 1399
مشخصات عمومی
کد: 1849 نوع فراخوان: مناقصه
عنوان: تمدید مناقصه تسمه نقاله (Belt Conveyer) از نوع EP صنعتی مقاوم در برابر سایش و حرارت وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: بازرگانی اسناد فراخوان: دانلود فایل
متن:

توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1398/09/30 مهلت دریافت اسناد: 1398/10/05
مهلت تحويل پیشنهادات: 1398/10/05 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1398/10/05
تاریخ انقضاء: 1398/10/05
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   

شرکت سهامی عام سیمان بهبهان

5.1.0.0
V5.1.0.0