چهارشنبه, 2 مهر 1399
مشخصات عمومی
کد: 795 نوع فراخوان: مزايده
عنوان: مزایده حدود 76 شاخه لوله آزبستی 14 اینچ 5 متری ( Class C ) ( با تلرانس %20 ± ) وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: بازرگانی اسناد فراخوان: دانلود فایل
متن:

توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1399/04/24 مهلت دریافت اسناد: 1399/04/31
مهلت تحويل پیشنهادات: 1399/04/31 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1399/04/31
تاریخ انقضاء: 1399/04/31
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   

شرکت سهامی عام سیمان بهبهان

5.1.0.0
V5.1.0.0