پنج‌شنبه, 29 مهر 1400
مشخصات عمومی
کد: 810 نوع فراخوان: مناقصه
عنوان: مناقصه بهداری سال 1400 وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: بازرگانی اسناد فراخوان: دانلود فایل
متن:

توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1400/04/29 مهلت دریافت اسناد: 1400/05/09
مهلت تحويل پیشنهادات: 1400/05/09 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1400/05/09
تاریخ انقضاء: 1400/05/09
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   

شرکت سهامی عام سیمان بهبهان

5.1.0.0
V5.1.0.0