پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

سه‌شنبه, 30 شهريور 1400
مناقصه / مزایدهچاپ
کدعنواننوعتاريخ شروعتاریخ انقضاءمهلت دریافت اسناد شرکتمهلت ارسال پیشنهاداتمشاهده اطلاعات کامل
1141مناقصه عملیات نصب کیسه فیلترهای سیستم فیلتراسیون بگ هاوس مناقصه 1400/06/231400/07/031400/07/031400/07/03مشاهده اطلاعات کامل
1062تجدید مناقصه سرباره اصفهان مناقصه 1400/06/161400/06/201400/06/201400/06/20مشاهده اطلاعات کامل
1084مناقصه حمل مواد سوختی مناقصه 1400/06/161400/06/211400/06/211400/06/21مشاهده اطلاعات کامل
1075تجدید مناقصه 3 دستگاه بلوِئر مناقصه 1400/06/161400/06/221400/06/221400/06/22مشاهده اطلاعات کامل
1065مناقصه دو مرحله ای بیمه ای مناقصه 1400/06/161400/06/201400/06/201400/06/20مشاهده اطلاعات کامل
1013مناقصه معاینات ادواری مناقصه 1400/06/121400/06/161400/06/161400/06/16مشاهده اطلاعات کامل
990مناقصه حمل روزانه مواد سوختی مناقصه 1400/06/061400/06/081400/06/081400/06/08مشاهده اطلاعات کامل
963تجدید مناقصه برونسپاری بهداری 1400 مناقصه 1400/05/241400/06/011400/06/011400/06/01مشاهده اطلاعات کامل
884تجدید مناقصه برونسپاری بهداری 1400 مناقصه 1400/05/111400/05/171400/05/171400/05/17مشاهده اطلاعات کامل
810مناقصه بهداری سال 1400 مناقصه 1400/04/291400/05/091400/05/091400/05/09مشاهده اطلاعات کامل
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
   آرشيو
5.1.0.0
V5.1.0.0