پنج‌شنبه, 29 مهر 1400
مشخصات عمومی
کد: 1979 نوع فراخوان: مناقصه
عنوان: فراخوان جهت تعمیرات ماهیانه سیستم اعلان حریق وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: بازرگانی اسناد فراخوان: دانلود فایل
متن:
توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1397/08/29 مهلت دریافت اسناد: 1397/09/11
مهلت تحويل پیشنهادات: 1397/09/11 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1397/09/11
تاریخ انقضاء: 1397/09/11
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   

شرکت سهامی عام سیمان بهبهان

5.1.0.0
V5.1.0.0