پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

يکشنبه, 3 بهمن 1400
فراخوان
کدعنواننوعتاريخ شروعتاریخ انقضاءمهلت دریافت اسناد شرکتمهلت ارسال پیشنهاداتمشاهده اطلاعات کامل
1694تمدید آگهی حراج محصولات صادراتی مناقصه 1400/09/201400/10/011400/10/011400/10/01مشاهده اطلاعات کامل
1979فراخوان جهت تعمیرات ماهیانه سیستم اعلان حریق مناقصه 1397/08/291397/09/111397/09/111397/09/11مشاهده اطلاعات کامل
456فراخوان مجهز نمودن انبار مرکزی انبار پاکت و مخازن سوخت و کانالهای برق فراخوان 1397/03/051397/03/191397/03/191397/03/19مشاهده اطلاعات کامل
38فراخوان خرید و ساخت شل کوره فراخوان 1397/01/151397/01/291397/01/291397/01/29مشاهده اطلاعات کامل
2154فراخوان جهت خرید و ساخت بدنه کوره فراخوان 1396/11/241396/12/091396/12/091396/12/09مشاهده اطلاعات کامل
   آرشيو

5.1.0.0
V5.1.0.0