چهارشنبه, 1 بهمن 1399

ارزیابی تامین کنندگان کالا و خدمات

تاريخ شروع : 1397/11/01

  • فايل الحاقي
  • RAR

توضيحات

برای دریافت فایل، به قسمت فایل الحاقی مراجعه کنید

بازگشت

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

شرکت سهامی عام سیمان بهبهان

5.1.0.0
V5.1.0.0